c# richtextbox

C# richTextBox Enter Tuşu Engelleme

C# richTextBox enter tuşu engellemek için keydown event içine aşağıdaki kod yazılmalıdır. Böylelikle richtextbox içinde aşağı satıra geçilmez işe yarayabilir bir kod olacağı için site içine bilgi olarak yazıyorum koaly gelsin:

 private void richTextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        e.SuppressKeyPress = true;
      }
    }

Enter tuşuna basmaya çalıştığınızda bu istek geçersiz olacaktır.