c# messagebox

C# MessageBox Nasıl Kullanılmalı Örnekler

C# MessageBox Nasıl Kullanılır, messagebox dialog pençeresinin özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır, messagebox'a hangi butonları ve hangi simgeleri ekleyebiliriz bunların tümüne genel olarak kodları ile birlikte bakalım.

C# MessageBox Kullanımı

MessagegeBox.Show("Mesaj","Başlık","Buton Tipi","Simge");

Buton tipi, aslında messagebox tipimizdir ve genel özellikleri aşağıdaki gibidir: