c# kare bulmaca

C# Kare Bulmaca Uygulaması

Arkadaşlar Merhaba, C# kare bulmaca uygulamasını lise döneminde programlamıştım. Programın ilk ortaya çıkış fikri okullarda oyunlar yardımı ile alınan ders, kelime anlamları ve ingilizce kelimlerin bir yarışma ortamı ile rekabetçi bir ortam çıkartacağı ve okul dönemi çocukların(programı yazarken bende dahil tabii) daha akılda kalıcı öğrenme ortamı yaratılması gerekliliğidir. Lise döneminde Studio 2005 ile yazmıştım. Bulmaca için'de dataGridview kullandım. Program mantığından ve fomlarını görsel olarak paylaşacağım. Yorumlarda isteğe bağlı kodları da paylaşabilirim.