C# Arraylist Sınıfı Kullanımı ve Örnek Programlar

Merhabalar, bugün C# Arraylist Sınıfının Kullanımdan ve Sınıf Methotlarının Örnek Uygulamaları ile sizlere lise ve üniversitede aldığım notlar ile ve örnekler ile yardımcı olmaya çalışacağım. Dizilere göre kullanımı daha rahat denilebilir. Örneğin:

Bir Add komut ile diziye kolayca bir eleman ekleyebilirsiniz, normal de dizi tanımlarken önceden boyutunu tanıtmanız gerekmektedir. Arraylist buna ihtiyaç duymaz veya remove komut ile kolayca silebilirsiniz, removeAt özelliği de belirli bir index'teki elemanı silebilirsiniz. Bu özelliklerinin hepsine örnekler ile bakacağız arkadaşlar. Sınıfı Kullanabilmemiz için öncelikle:

using System.Collections;

Sınıfının ekli olması gerekmektedir.

ArrayList Tanımlama ve Add özelliği

ArrayList isimler = new ArrayList();
      isimler.Add("hakan");
      isimler.Add(12322);
      isimler.Add("FF");
      Console.Write(isimler[1]);

Yukarıdaki tanımla da string yada sayı fark etmeksizin gördüğünüz gibi değerleri Add komutu ile atadık ve 1. index'te bulunan değeri ekrana yazdırdık.

ArrayList Birleştirme AddRange Özelliği

AddRange özelliği, tanımlanan iki ArrayList'i birleştirmeye yaramaktadır. Kısa bir örnek vermek gerekirse:

static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList iller = new ArrayList();
      erkekkisiler.Add("istanbul");
      erkekkisiler.Add("ankara");
      erkekkisiler.Add("bursa");

      ArrayList digeriller = new ArrayList();
      digeriller.Add("yozgat");
      digeriller.Add("sakarya");
      digeriller.Add("izmir");

      iller.AddRange(digeriller);

      Console.WriteLine(iller[0]);
      Console.WriteLine(iller[1]);
      Console.WriteLine(iller[2]);
      Console.WriteLine(iller[3]);
      Console.WriteLine(iller[4]);
      Console.WriteLine(iller[5]);
      Console.ReadKey();
    }

Bu özellğin kullanımdan ilk ArrayList adı .AddRange ikinci ArrayList adı diyerek iki farklı ArrayList'i birleştirmiş olduk.

ArrayList Kopyalama-clone Özelliği

Tanımlanan bir ArrayListi diğer ArrayListe elemanları ile kopylama veya yedekleme işlemidir. Kullanımı şu şekildedir:

ArrayList diller = new ArrayList();

      iller.Add("istanbul");
      iller.Add("ankara");
      iller.Add("izmir");
     
      ArrayList digeriller = new ArrayList();      
      digeriller = (ArrayList)iller.Clone(); 
      
       //iller üzerinde işlem yapabiliriz 
       //herşey diğer illerde
      iller.Remove("istanbul");

      Console.WriteLine(digeriller[0]);
      Console.WriteLine(digeriller[1]);
      Console.WriteLine(digeriller[2]);
      Console.ReadKey();

ArrayList Eleman Sayısı Bulma - Count Özelliği

ArrayList Count özelliği eklediğimiz eleman sayısını bulmaya yarar ona göre döngü oluşturabilir yada toplam elemen sayısını bir değişkende tutabiliriz. Kullanımı aşağıdaki gibidir:


    static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList rakamlar = new ArrayList();
      byte i;
      rakamlar.Add(1);
      rakamlar.Add(6);
      rakamlar.Add(3);
      rakamlar.Add(9);
      rakamlar.Add(7);
      rakamlar.Sort();

      for (i = 0; i <= rakamlar.Count - 1; i++)
      {
        Console.WriteLine(rakamlar[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }

ArrayList Insert Özelliği

ArrayList inset özelliği yararlı bir özelliktir. ArrayList'in belirli bir index değerine direkt olarak değer atar ve atadığınız değer de başka değer var ise direkt olarak bir sonraki index değerini alır. Örnek vermek gerekirse:

 ArrayList isimler = new ArrayList();
      isimler.Add("oğuz");
      isimler.Add("Murat");
      isimler.Add("kadir");
      isimler.Add("Onur");
      isimler.Insert(0, "sinan");
      Console.WriteLine(isimler[0]);
      Console.WriteLine(isimler[1]);
      Console.ReadKey();
//ekrana ilk sinan yazar sonra oğuz

ArrayList InsertRange Özelliği

ArrayList InsertRange ile belirli bir index değerinden itibaren diğer ArrayList değerlerinin tümünü ilk ArrayList ile birleştirmeyi sağlar. Örnek Kullanım şöyle:

 static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList iller = new ArrayList();
      iller.Add("istanbul");
      iller.Add("izmir");
      iller.Add("bursa");

      ArrayList digeriller = new ArrayList();
      digeriller.Add("ankara");
      digeriller.Add("ordu");
      digeriller.Add("bolu");

      diller.InsertRange(2, digerdiller);

      Console.WriteLine(iller[0]);
      Console.WriteLine(iller[1]);
      Console.WriteLine(iller[2]);
      Console.WriteLine(iller[3]);
      Console.WriteLine(iller[4]);
      Console.WriteLine(iller[5]);
      Console.ReadKey();
    }

ArrayList Remove -Silme Özelliği

ArrayList İçersinden belirli bir değeri silmeye yarar. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

 static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList nickname = new ArrayList();
      nickname.Add("hakan");
      nickname.Add(123);
      nickname.Add("asd");

      nickname.Remove(123);      
      Console.Write(nickname[1]);
      Console.ReadKey();

    }

ArrayList RemoveRange Özelliği

ArrayList RemoveRange özelliği belirli bir index değerinden sizin belirlediğiniz sayı kadar eleman silmeye yarar. Örnek kullanım:

 static void Main(string[] args)
    {
//ekranda ankara yazar
      ArrayList iller = new ArrayList();
      diller.Add("istanbul");
      diller.Add("izmir");
      diller.Add("ankara");
      diller.RemoveRange(0, 2);
      Console.Write(diller[0]);
      Console.ReadKey();
    }

Yukarıdaki örneğe benzer RemoveAt özelliği vardır:

diller.RemoveAt(0);

dersek direkt olarak ilgili index değerini siler.

ArrayList Reverse - Ters Çevirme Özelliği

ArrayList rever index değerlerini direkt olara tersten yazdırmaya yarayan fonksiyondur. Kullanımı:

 static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList isimler = new ArrayList();
      isimler.Add("oğuz");
      isimler.Add("kadir");
      isimler.Add("rıdvan");
      isimler.Add("onur");

      isimler.Reverse();
      Console.Write(isimler[0]);
      Console.Write(isimler[1]);
      Console.Write(isimler[2]);
      Console.Write(isimler[3]);
      Console.ReadKey();
    }

ArrayList Sort Özelliği - Küçükten Büyüğe Sıralama

Harf veya Rakamları direkt olarak küçükten büyüğe doğru sıralamak için kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

static void Main(string[] args)
    {

      ArrayList sayilar= new ArrayList();
      sayilar.Add(1);
      sayilar.Add(2);
      sayilar.Add(-2);
      sayilar.Add(544);

      sayilar.Sort();
      Console.Write(sayilar[0]);
      Console.Write(sayilar[1]);
      Console.Write(sayilar[2]);
      Console.Write(sayilar[3]);
      Console.ReadKey();
    }

Benim bazı projeler de kullanım açısından rahatlık duyduğum bir sınıftır yazı umarım yararlı olur sizlere.

Yeni yorum ekle

Plain text

 • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.