C# MessageBox Nasıl Kullanılmalı Örnekler

C# MessageBox Nasıl Kullanılır, messagebox dialog pençeresinin özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır, messagebox'a hangi butonları ve hangi simgeleri ekleyebiliriz bunların tümüne genel olarak kodları ile birlikte bakalım.

C# MessageBox Kullanımı

MessagegeBox.Show("Mesaj","Başlık","Buton Tipi","Simge");

Buton tipi, aslında messagebox tipimizdir ve genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

MessageBoxButtons.OkCancel = Tamam ve İptal düğmleri gözükür.

MessageBoxButtons.OK = Pencere içerisinde Tamam düğmesi gözükür.

MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore = Pencerede durdur, yeniden dene, yoksa düğmeleri gözükür. Hata durumunda gözüken pencere gibi.

MessageBoxButtons.YesNo = Evet Hayır düğmeleri gözükür. Ben bu özelliği genelde veritabanından veri silerken kullanıcıdan gelen cevaba göre veriyi silmek, ya da güncellemek için kullanıyorum.

MessageBoxButtons.RetryCancel = MessageBox penceresinde yeniden dene ve iptal butonları gözükür.

MessageBoxButtons.YesNoCancel = Evet, Hayır ve İptal butonları gözükür.

Simge, Mesaj penceresine daha çok uyarı, hata ve bilgi ifadelerin dünya çapında standart görselleri vardır onları messagebox içersinde göstermeye yarar. Genel olarak kullanımı aşağıdaki gibidir:

MessageBoxIcon.Error, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxIcon.Stop

Görüntüleri alağıdaki gibidir:

c# dur işareti
Stop işareti

MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxIcon.Warning

Ünlem işareti gözükür aşağıdaki gibi:

c# messagebox
Ünlem İşareti

MessageBoxIcon.Information, MessageBoxIcon.Asterisk

Aşağıdaki gibi Bilgi işareti görüntüler:

c# messagebox
Bilgi işareti

MessageBoxIcon.Question

Aşağıdaki gibi soru işareti görüntüler:


Soru İşareti

Örnek Kodlara Buradan ulaşabilirsiniz. Üstte verdiğim bilgilere göre istediğiniz kısımları değiştirebilirsiniz:

MessageBox.Show("Mesaj", "başlık", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
MessageBox.Show("Mesaj", "başlık", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
MessageBox.Show("Mesaj", "başlık", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
MessageBox.Show("Mesaj", "başlık", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);

MessageBox İçinde Alt Satıra Nasıl Geçilir?

Klasik olarak \n komutu ilede alt satıra geçilebilir ya da kod kullanılarakta geçilebilir. "Environment.NewLine" Örnek olarak:

MessageBox.Show("1.Mesaj"+Environment.NewLine+ "2.Mesaj", "başlık");
MessageBox.Show("1.Mesaj \n" + "2.Mesaj", "başlık");

MessageBox içersinde kullandığımız butonlardan birini default olarak seçili getirme

Bu özellik sayesinde direkt olarak istediğiniz bir butonu seçili hale getirebilirsiniz. Enter tuşuna basıp direkt olarak devam edebilmek için. Örnek kullanım:

MessageBox.Show("Mesaj", "başlık", MessageBoxButtons.YesNoCancel, 

MessageBoxIcon.Warning,MessageBoxDefaultButton.Button1);

MessageBox içersinde hangi tuşa basıldığını anlayıp ona göre işlem yapma

Bastığınız tuşa göre dallanmayı sağlar. Örnek olarak programdan çıkmak isteyip istemediğimizi soran uygulama:

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
     DialogResult basilan;
     basilan= MessageBox.Show("Programdan çıkmak istediğinize Emin misiniz?", "ÇIKIŞ", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question,MessageBoxDefaultButton.Button1);
     if(basilan == DialogResult.Yes) Application.Exit();
]

MessageBox dialog kutuları projelerde sık kullanılır ve kullanıcılarla iletişim haline geçmek için kullanılması gereken bir yapıdır. Umarım işinize yarar.

Yeni yorum ekle

Plain text

 • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.