C# MessageBox Nasıl Kullanılmalı Örnekler

C# MessageBox Nasıl Kullanılır, messagebox dialog pençeresinin özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır, messagebox'a hangi butonları ve hangi simgeleri ekleyebiliriz bunların tümüne genel olarak kodları ile birlikte bakalım.

C# MessageBox Kullanımı

MessagegeBox.Show("Mesaj","Başlık","Buton Tipi","Simge");

Buton tipi, aslında messagebox tipimizdir ve genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ağdaki Bilgisayara Nasıl Mesaj Gönderilir

Ağdaki bir bilgisayara cmd komut sistemi üzerinden mesaj göndermek mümkündür tek yapmamız gereken karşı bilgisayarın IP adresini bilmemiz ve bilgisayarın ağdan bulma özelliğinin açık olması gerekmektedir. Komut sayesinde Mesaj Kutusu şeklinde karşı kullanıcıya bir pencere gözükecektir. Aşağıdaki kodu girmeniz gerekir:

msg * /SERVER:IPADRESİ mesajınız

msg * /SERVER:192.168.1.55 test

Kodu çalıştırdığınız zaman karşıdaki kişide aşağıdaki gibi bir kutucuk çıkar:

C# Dizi Tüm Konular ve Örnek Program

C# dizi ile alakalı tüm konular ve örnek program ile c# dizi dünyasına bir giriş yapalım ve c# üzerinde bir proje yaparken olmazsa olmaz dizilerin iç dünyasına birlikte girip diziler ile kullanabileceğimiz tüm methodlara bakalım. c# dizi metodlarını kendim test uygulamasında uygulayıp sizlere aktarıyorum. Yazı sonunda sizlerle indirme linkini paylaşacağım.

C Dizi Kullanımları Bölüm 3

C dizi kullanımları bölüm 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu örnekte dizimize sadece tek sayı girdirteceğiz. Çift sayı girildiğinde countiune komutu ile kullanıcıdan tekrar yeni tek sayı girmesini isteyeceğiz. Kullanıcı başarılı şekilde 5 adet tek sayı girdiği zaman bu girilen elemanları listeleyecektir. Sizde örneğin bu uygulamanın üstüne girdiğiniz değerleri toplatarak ekrana yazdırırsanız program gelişimi açısından ve sizin kendi c dizi kullanımı konusunda iyi gelişmeler elde edersiniz.

Tags: 

C Dizi Kullanımları Bölüm 2

C ile dizi kullanımları serisinde bölüm 1 de kısaca diziler neler ve ne işe yarara bakmıştık, nasıl tanıtılır onları incelemiştik.Şimdi dizi ile bir matematiksel işlem yapalım ve anladıklarımızı biraz daha pekiştirelim. Örnek olarak 10 boyutlu bir dizi tanımlayacağız ve bunların toplamını bulacağız. 

Tags: 

C# Değişken Dönüşümleri-Hangi Değişken Neye Dönüştürülebilir

C# dersleri serimizde değişken tiplerine, struct, enum boxing vb. gibi konulara bakmıştık. Şimdi sıkça kullanılan değişken dönüşümleri konusuna bakalım.C#'ta Hangi değişken tipi hangi değişken tipine dönüştürülebiliyor, kaç çeşit dönüşüm tipi vardır? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bir tablo üzerinden hangi değişken tipi hangi değişkenlerine dönüştürülebiliriz onu inceleyelim. 

C# Boxing ve Unboxing İşlemleri

Bir önceki yazımda c# değer ve referans tiplerine bakmıktık. Şimdi bu yazı ile ilgili boxing ve unboxing işlemlerine bakacağız. Boxing, değer türünden bir değişkeni referans türüne dönüştürmektedir. Unboxing, tam tersi olarak referens türünü değer tipine dönüştürmektedir. 

Boxing örneği:

C# Değer ve Referans Tipi Değişken Tanımlama

C# Değer ve Referans tipi değişkenler nedir? Nasıl tanımlanır? İki tanımlama arasındaki asıl fark nedir? onlara bir bakalım. C# değer tipleri atadığımız verilerin bir kopyasını oluşturarak kendisine gönderilen veriyi saklarlar. Başka değişkenleri tabiiki etkilemezler. C# içinde önüne herhangibir ifade koymadan tanımladığımız değişkenler değer tipli value olarak kabul edilirler.

C# Enum oluşturma

C# dersleri yazı serisine Enum tanımlama ile devam ediyoruz. Bir önceki yazı serisinde structure yapısına göz atmıştık. C# Enum yapısı ile program içersinde kullandığımız sabitleri anlamlı bir yapı haline getirebiliriz. Örnek olarak iller adında bir enum oluşturalım:

C# İç içe Structure Oluşturma

C# ile bir önceki yazımda structure nasıl oluşturulur ona bakmıştık ve bir adet örnek uygulama yapmıştık.Şimdi iç içe structure yapısı nasıl tanımlanır ve kullanılır ona bakalım. Bir önceki örnekte struct yapısı ile öğrenci bilgileri ve notunu tutan uygulama yapmıştık. Bu uygulamaya ek olarak öğrencinin veli bilgilerini tutan bir uygulama yapalım.

Sayfalar